Antonius Johannes Witz

29-11-1877

06-01-1963

Kwartierstaat

WITZ

 

Johanna Timmerman

02-10-1883

08-04-1962

 

 
1ste generatie
Witz-Timmerman
2de generatie
Witz-Schilderman
3de generatie
Witz-Goosen
Schilderman-Neimeijer
4de generatie
Witz-Lave
Goosen - ter Molen
Schilderman - Terile
Neimeijer - Meiman
5de generatie en hoger
Witz - Cremers
Lave - Creinen
Goosen - Marije
Thunisse - Wolters
Terrile - Jansen
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartierstaat : Witz - Lave 1758-1814
4e Generatie Gezin Witz-Lave 1758-1814

Bartholomeus Witz
d Breda 4 okt 1757 o Zwolle 8 febr 1814
x huwde op 12 febr 1785 te Utrecht met
Maria Lave
d Utrecht 9 nov 1761 o Zwolle 7 mei 1804
Woonden in Utrecht Groot Ellesteeg. Later Walsteeg.
Bartholomeus huwde 11 juni 1809 opnieuw met
de weduwe Catharina Hentsing o 14 mrt 1813
en huwde nogmaals op .15 juli 1813 met
Janna de Wilde d 13 okt 1785 te Goor
beide huwelijken te Zwolle

Bartholomeus woonde in Breda in Made en in Utrecht Groot Ellesteeg en later Walsteeg en even in Deveter, in Zwolle woonde Bartholomeus Korte Papenstraat 214 en later Praubstraat 246.

Beroep Millitair:
Signalement Sign. 5 vt 6dm en 2st groot. Bleek en pokdalig voorhoofd rond ogen blauw neus en mond en kin middelmatig,rood haar en wenkbrauwen grijs Regiment Bons later van Ligne.
6 febr 74 ingeschreven,6aug.1795 Corporaal 8 dec 1799 Fourier 5 febr 1800 Sergeant 1808 Gegageerd te Zwolle. (dwz gepensioneerd)

1804 vrouw overleden Korte Papenstraat 214 , Zwolle
Bartholomeus (*1757)
11 juni 1809 hertrouwd met Catharina Hentsing weduwe, overl. 14 mrt 1813, daarna hertrouwd 15 juli 1813 met Janna de Wilde, geboren 13 okt 1785 te Goor
Bart overleden 8 febr. 1814 Praubstraat 246 Zwolle.

Kinderen:

Witz Bartholomeus
d Utrecht 31 aug 1784 ?

Witz Johanna
oUtrecht 7 juli 1788

Witz Franciscus
d Bergen op Zoom 21 mei 1791 ?

Witz Elisabeth ??????
d waarschijnlijk 1792 of 1793

Witz Johannes Jozef
d Utrecht 1794 ?

Witz Joanna Peternella
d Deventer 18 jan 1797 o14 jan 1800

Witz Jacobus
d Zwolle 3-7-1799 o-27-1861
Beroep: Wijnkopersknecht
x huwde 3 aug 1826 te Zwolle met
Antonia Goosen
d Zwolle 2 dec 1800 o 13 juli 1882

Witz Joanna Berendina
*Zwolle 28 febr 1802 ?

Bart (1784) Millitair als fuselier ingeschreven 19 mei 1799 bij het Regiment van Ligne Signalement :5 vt 6dm –str groot. Zwart haar en wenkbrauwen, bruine ogen, grote neus en mond, ronde kin, bruin en pokdalig van wezen. 1806 Uitgeschreven in Zwolle. Verder niet te traceren

Situatie bij overlijden Bartholomeus (6 febr 1814)

Jacobus en Joanna Berendina mrt/apr 1814 naar het R.K. Weeshuis Zwolle.
Jacobus later uitbesteed bij schoenmaker Lensink. Beide 1818 Weeshuis verlaten.
In de boedelverdeling bij opname in het weeshuis wordt Bart(1784)
niet meer vermeld, Elisabeth als meerderjarig en Johannes als millitair
met onbekende verblijfplaats Ook Johanna en Franciscus en Joanna worden niet meer vermeld

Allen Rooms Katholiek

 

Gebruikte symbolen :

*=Geboren-- d=.gedoopt--x =gehuwd--o= overleden-- b= begraven

1ste generatie
Witz-Timmerman
2de generatie
Timmerman-Kramer
3de generatie
Timmerman-de Lange
Kramer-Bonthuis
4de generatie
Timmerman - vd Linde
de Lange -
Kramer-Vos
Bonthuis - Hylkes
5de generatie en hoger
Timmerman -
vd Linde -
de Lange - Jans
Kramer - Hendriks
Vos-Rieks
Bonthuis - Meint
Hylkes -