Antonius Johannes Witz

29-11-1877

06-01-1963

witzsr

Kwartierstaat

WITZ

oma

 

Johanna Timmerman

02-10-1883

08-04-1962

 

 
1ste generatie
Witz-Timmerman
2de generatie
Witz-Schilderman
3de generatie
Witz-Goosen
Schilderman-Neimeijer
4de generatie
Witz-Lave
Goosen - ter Molen
Schilderman - Terile
Neimeijer - Meiman
5de generatie en hoger
Witz - Cremers
Lave - Creinen
Goosen - Marije
Thunisse - Wolters
Terrile - Jansen
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartierstaat: Timmerman 4e Generatie Gezin Bonthuis – de Jong 1765-1840
==============

Kwartierstaat: Timmerman
4e Generatie Gezin Bonthuis – de Jong 1765-1840

Overgrootouders

Bonthuis Frederic Harmens
*1765
Haskerhorne
x huwde op 29 juli 1813 met
de Jong Jantje Hylkes
* 1786
Sint Nicolaasga op de heide
Gemeente Doniawerstal

kinderen

Bonthuis Geeske
* 24 sept 1813

Bonthuis Fogeltje
* 5 aug. 1815
Haskerland mairie Haske
x huwde op 19 nov 1837 met
Douwes Anne

Bonthuis Martha Freerks
* 6 jan 1820
x huwde 12 juni 1842 met
Kramer Hylkes Hendriks
*19 mei 1820
Schippersknecht

BonthuisYke
*15 Okt 1821
Bonthuis Yke
*23 juni 1829

Gebruikte symbolen :

*=Geboren-- d=.gedoopt--x =gehuwd--o= overleden-- b= begraven

1ste generatie
Witz-Timmerman
2de generatie
Timmerman-Kramer
3de generatie
Timmerman-de Lange
Kramer-Bonthuis
4de generatie
Timmerman - vd Linde
de Lange - Jans
Kramer-Vos
Bonthuis - Hylkes
5de generatie en hoger
Timmerman -
vd Linde -
de Lange - Jans
Kramer - Hendriks
Vos-Rieks
Bonthuis - Meint
Hylkes -